Zagreb Split Zadar Rijeka

Opći uvjeti

Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje Internet stranice www.artbottega.hr i korištenje usluge Internet kupovine putem Internet stranice www.artbottega.hr.

Sukladno Općim uvjetima dolje navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:

„Pineli & Vino – Art Bottega.“ označava tvrtku Art Bottega j.d.o.o. za usluge i trgovinu sa sjedištem u Splitu, Vukovarska 13, upisanu u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, OIB: 19317756799, MBS: 05444489;

„Internet stranica“ označava internet stranicu www.artbottega.hr koja predstavlja vlasništvo Art Bottege.

„Korisnik“ predstavlja svaku potpuno poslovno sposobnu osobu, pravnu ili fizičku, koja se registrirala za korištenje usluge Internet kupovine na Internet stranici. Art Bottega ne snosi nikakvu odgovornost za lažno predstavljanje kao i za svako postupanje suprotno ovoj odredbi.

„Potrošač“ je fizička osoba koja kao kupac sklapa izvan svoje gospodarske ili profesionalne djelatnosti s Art Bottega kao prodavateljem Ugovor o kupoprodaji.

„Trgovac“ je pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobiti proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu.

„Usluga Internet kupovine“ je usluga koja omogućuje registriranim korisnicima kupnju proizvoda prodavatelja Art Bottega.-e putem ove Internet stranice .

„Proizvod“ predstavlja sve proizvode/usluge koji su istaknuti na Internet stranici, a koje je moguće kupiti putem usluge Internet kupovine.

„Cijena“ predstavlja konačnu cijenu u kunama (HRK) za pojedini proizvod ili uslugu, odnosno određenu količinu proizvoda, uključujući poreze i druga javna davanja. U cijenu nisu uključeni troškovi dostave.

„Ugovor o kupoprodaji“ označava ugovor o kupoprodaji proizvoda između korisnika i Art Bottege, zaključen kada Art Bottega zaprimi urednu narudžbu proizvoda od strane korisnika.

„Uredna narudžba“ je svaka narudžba sa svim točnim i potpunim podacima i po kojoj je korisnik izvršio plaćanje na račun Art Bottege te koje plaćanje je evidentirano na računu Art Bottege najkasnije u roku od 48 sati od slanja narudžbe.

Pristupom Internet stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva i njihovim korištenjem svaki Korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe istih. Svi podaci na Internet stranici prikazani su samo u informativne svrhe te u dobroj namjeri.Art Bottega j.d.o.o. je Organizator eventa (događaja) Pineli & Vino – Art Bottega, (u daljnjem tekstu Organizator) kao i vlasnik samog brenda. Rezervacija i prodaja ulaznica za event vrši se putem ovog online shopa. Ulaznica je predmet, informacija ili digitalno dobro koja omogućava ulaz na događanje za koje je kupljena u kanalima prodaje u ponudi. Art Bottega j.d.o.o. jamči sigurnost sustava i valjanost ulaznica kupljenih isključivo kroz službene kanale prodaje oglašene na našim Internet stranicama. Sve vrste ulaznica koje Art Bottega j.d.o.o. nudi se koriste na način da prva osoba koja ulaznicu iskoristi ima mogućnost ulaza, osim ako se ne radi o personaliziranim ulaznicama koje su povezane sa imenom i prezimenom pojedinog kupca, kada kupac u svakom trenutku može potvrditi svoj identitet uvidom u javnu ispravu. Kanali prodaje za event su ova Internet trgovina i blagajne na mjestu događanja. Ovisno o potrebama Organizatora, ulaznice se mogu prodavati i van naznačenih kanala prodaje. Organizator zadržava pravo promjene programa i naknadne izmjene cijene ulaznice.

Uvjeti korištenja

Narudžbom putem Internet stranice pristajete na ove Opće uvjete.

Opći uvjeti predstavljaju sastavni dio ugovora, a odnose se na postupak naručivanja, plaćanja, isporuke i raskida te reklamacije proizvoda ponuđenih na našim stranicama. Prodajno mjesto nalazi se u Republici Hrvatskoj.

Kupovinom ulaznice posjetitelj događanja prihvaća uvjete korištenja ulaznice kao i pravila ponašanja na mjestu održavanja događanja koje određuje Art Bottega j.d.o.o. Kupovinom ulaznice kupac, odnosno posjetitelj, bezuvjetno prihvaća i sljedeće: povrat i zamjena ulaznice nakon kupnje nije moguć; napuštanjem mjesta događanja ulaznica prestaje važiti ukoliko Organizator nije odredio drugačije; zbog nepoštivanja pravila ponašanja i zloupotrebe ulaznice posjetitelj može biti udaljen sa mjesta događanja bez prava na bilo kakvu naknadu; kupac ne smije presavijati, gužvati, računalno manipulirati ili na bilo koji drugi način mijenjati ulaznice otisnute na papiru ili distribuirane elektronskim putem na način da se ošteti ili izmijeni linearni ili 2D kod za automatsku provjeru ispravnosti ulaznice koji se nalazi na ulaznici; Art Bottega j.d.o.o. nije odgovoran za probleme nastale uslijed oštećenja i izmjene linearnog i 2D koda i/ili drugih mehaničkih oštećenja ulaznice nakon kupovine; kupac je do trenutka ulaza na događaj ulaznice dužan čuvati na sigurnom mjestu i posebno ih čuvati od neovlaštenog kopiranja; Art Bottega j.d.o.o. nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom, krivotvorenjem i neovlaštenim kopiranjem ulaznice – svaka istovjetna kopija ulaznice, bilo da je otisnuta na papiru ili je distribuirana elektronskim putem je pravovaljana tako da će ulaz na događaj biti omogućen isključivo prvoj osobi koja ulaznicu iskoristi, a naknadne reklamacije nisu moguće. U slučaju kašnjenja na događaj Organizator će sačuvati mjesto koje je kupac rezervirao i platio.

Ograničenja i odgovornosti

KORISNIČKI RAČUN
Prilikom korištenja Internet stranice Korisnici su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke, naročito prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje ovlašćuje Art Bottegu da uskrati takvom korisniku pristup ili da mu uskrati ostvarenje svih ili dijela usluga, odnosno proizvoda koje istima nudi. Registracijom na Internet stranici Korisnik potvrđuje da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete, jamči za potpunost, točnost, istinitost i ažurnost osobnih podataka. Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj lozinci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa. Korisnik je odgovoran i za sve nedozvoljene aktivnosti autorizirane i izvršene pod njegovim korisničkim imenom i/ili lozinkom ukoliko o neautoriziranom korištenju svojeg korisničkog imena i/ili lozinke (ili o sumnji na isto) nije prethodno obavijestio Art Bottegu. Art Bottega nije odgovorna zbog kašnjenja u dostavi, ili bilo kojeg problema koja je nastala zbog neispravnih ili netočnih podataka Korisnika. Isto nije odgovorno zbog nastalih šteta, ukoliko je Korisnik zaboravio svoju lozinku, ili će ista postat poznata trećoj osobi. Promjena podataka je moguća nakon prijave, gdje možete pogledati i podatke o aktivnim narudžbama. Art Bottega nije odgovoran za oštećenja i neispravnosti nastale promjenama registriranih podataka.

Korištenjem Internet stranica Korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja Internet stranice na način da se iste pregledavaju za osobne svrhe. Korisnik se obvezuje da neće koristiti Internet stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima, te da neće unositi na Internet stranicu ili distribuirati putem Internet stranica bilo kakve sadržaje koji su protivni pozitivnim propisima, mijenjati, brisati ili uništavati bilo kakve podatke na Internet stranici.

Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na Internet stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka Art Bottega ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu Art Bottege ili bilo kojoj trećoj strani.

Fotografije proizvoda prikazane na Internet stranici su isključivo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda. Obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i slične varijable, Art Bottega ne jamči potpunu sukladnost boja isporučenih proizvoda s bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda te se samim time ne radi o osnovi za povrat proizvoda.

Art Bottega se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz ili je na bilo koji način vezana za korištenje Internet stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja Internet stranice. Art Bottega se također oslobađa svake odgovornosti za štetu koja bi mogla nastati na uređajima koji omogućuju pristup na Internet stranicu i podacima pohranjenim na istim uređajima prilikom korištenja Internet stranice, ukoliko je ista nastala uslijed protupravnih radnji trećih osoba, računalnih virusa i slično, te drugih slučajeva za koje nije odgovoran.

Art Bottega ne snosi nikakvu odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo kojeg stava, mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na Internet stranici. Art Bottega također ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu korisniku time što se korisnik oslonio na informacije dobivene putem Internet stranice. Korisnici preuzimaju cjelokupnu odgovornost za procjenu kvalitete, točnosti, korisnosti ili cjelovitosti bilo koje informacije, ocjene, stava, mišljenja, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem Internet stranice.

Internet stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije i poveznice do internet stranica trećih osoba. Iste internet stranice nisu u vlasništvu Art Bottega, niti Art Bottega ima nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. Art Bottega se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Sukladno tome, ovi Uvjeti korištenja se u slučaju korištenja predmetnih Internet stranica ne primjenjuju u bilo koju svrhu. Posjet tim stranicama u cijelosti je na vlastiti rizik Korisnika te Art Bottega za takvo postupanje ne snosi nikakvu odgovornost.

Art Bottega zadržava pravo spriječiti pristup IP adresama, (odnosno korisnicima) s kojih se vrše radnje protivne ovim Uvjetima, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Kupovina i plaćanje

Mogući oblici plaćanja na Internet stranici su:

Plaćanje općom uplatnicom; Plaćanje po dolasku, Plaćanje putem kreditnih i debitnih kartica: Maestro,  Mastercard, Visa, American.

Odaberete li plaćanje općom uplatnicom, prilikom kreiranja narudžbe na Vašu e-mail adresu stići će predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu potom možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili načinom na koji inače plaćate svoje račune – putem banke, pošte ili sl. Po izvršenoj uplati Vaša narudžba smatrat će se urednom narudžbom ukoliko su svi podaci točno i potpuno uneseni, nakon čega ćemo započeti obradu iste. Ukoliko uplata nije uredno zaprimljena u roku od 48 sati od slanja narudžbe Vaša narudžba neće se smatrati urednom niti će na bilo koji način obvezivati Art Bottegu.

Odaberete li plaćanje kreditnom ili debitnom karticom plaćanje se smatra izvršenim u trenutku autorizacije od strane izdavatelja kartice. Po izvršenoj uplati Vaša narudžba smatrat će se urednom narudžbom ukoliko su svi podaci točno i potpuno uneseni, nakon čega ćemo započeti obradu iste. Ukoliko uplata nije uredno zaprimljena u roku od 48 sati od slanja narudžbe Vaša narudžba neće se smatrati urednom niti će na bilo koji način obvezivati Art Bottegu.

IZJAVA O KORIŠTENJU WSPay sustava Art Bottega web prodajno mjesto koristi WSPay za online plaćanja. WSPay je siguran sustav za online plaćanje, plaćanje u realnom vremenu, kreditnim i debitnim karticama te drugim načinima plaćanja. WSPay kupcu i trgovcu osiguravaju siguran upis i prijenos upisanih podataka o karticama što podvrđuje i PCI DSS certifikat koji WSPay ima. WSPay koristi SSL certifikat 256 bitne enkripcije te TLS 1.2 kriptografski protokol kao najviše stupnjeve zaštite kod upisa i prijenosa podataka.

O načinu i sigurnosti plaćanja te zaštiti osobnih podataka prilikom plaćanja kreditnim i debitnim karticama brine WS Pay sustav, a više detalja možete saznati ovdje.

NARUDŽBA FIZIČKIH PAKETA Račun će biti priložen u paketu (ili jednom od paketa ukoliko se naručena roba isporučuje u više paketa), osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu kupca. Neovisno o tome koji ste način plaćanja odabrali, nakon što izvršite uplatu i dovršite narudžbu na e-mail adresu koju ste prethodno unijeli, stići će Vam e-mail sa potvrdom narudžbe. Čim Vašu narudžbu spremimo za isporuku, dobiti ćete obavijest putem e-maila, koja će sadržavati i kod za praćenje pošiljke (tzv. tracking kod), pomoću kojeg možete u svakom trenutku saznati gdje se Vaša pošiljka nalazi. Na dan dostave, dostavna služba će vam poslati SMS poruku na broj mobilnog telefona koji ste ostavili u narudžbi. Poruka će sadržavati obavijest o očekivanom terminu dostave i broj pošiljke za navedenu isporuku.

NARUDŽBA ULAZNICA Ovisno o odabiru načina plaćanja te nakon što se naprave svi potrebni koraci, sustav će vašu narudžbu označiti dovršenom. Na email adresu korisnika koju je naveo putem procesa kupnje biti će poslan račun, osim u slučaju da je adresa za isporuku različita od adrese kupca. U tom slučaju račun će biti poslan e-poštom na adresu navedenu za dostavu računa. Neovisno o tome koji ste način plaćanja odabrali, nakon što izvršite uplatu i dovršite narudžbu na e-mail adresu koju ste prethodno unijeli, stići će Vam e-mail sa potvrdom narudžbe.

Uvjeti dostave i isporuke, reklamacije

DOSTAVA PAKETA (fizički proizvodi) Narudžbe putem Internet stranice moguće je zaprimiti svakim danom od 0-24h. U slučaju dostave fizičkog proizvoda dostava se vrši putem partnerske dostavne službe. Sve uredne narudžbe zaprimljene radnim danom (ponedjeljak – petak) bit će obrađene isti radni dan, a pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku od 2-5 radnih dana. Za uredne narudžbe zaprimljene subotom, nedjeljom i državnim blagdanima  pošiljka će biti dostavljena najkasnije u roku 7 radnih dana. Rok dostave naručenih pošiljki na otoke i inozemstvo ili pak neke druge lokacije ovisi o specifičnostima transporta na navedene lokacije. Dostava proizvoda moguća je unutar područja Republike Hrvatske i zemalja članica Europskog gospodarskog prostra (EEA). Neki od proizvoda neće moći biti dostavljeni u sve zemlje, zbog specifičnih uvoznih i carinskih zakonskih odredbi pojedinih zemalja. Sukladno tome, korisniku će se prikazati obavijest prilikom kreiranja narudžbe, a prije zaključenja iste i izvršenja plaćanja. Ukoliko korisnik ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti pošiljku bez valjanog razloga, Art Bottega zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

DOSTAVA ULAZNICA Ulaznice se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana kod kupnje. Potvrda o plaćanju vrijedi kao ulaznica. Art Bottega j.d.o.o. ne odgovara za štetu nastalu krivim upisivanjem e-mail adrese ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima sa strane davatelja e-mail usluge. Jednom kada ste elektroničku ulaznicu uspješno pohranili na svoje računalo, ispišite je na standardnom listu papira. Molimo vas da ulaznicu ne izrezujete pošto ulaznica vrijedi isključivo ako je list papira na kojem je ulaznica ispisana neoštećen. Ulaznicu čuvajte na sigurnom mjestu do dana događanja za kojeg ulaznica vrijedi jer se ulaz na događanje omogućava isključivo prvoj osobi koja kopiju ulaznice iskoristi. Prilikom dolaska na mjesto događanja ulaznicu koristite na isti način kao i tradicionalnu tiskanu ulaznicu ili slijedite upute organizatora.

PRAVO POTROŠAČA NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (fizički proizvodi) Ugovor koji potrošač sklapa s Art Bottega za prodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom proizvoda od strane Art Bottega j.d.o.o. te izvršenom isplatom sa strane korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, čl.72., st.1., svaki ugovor sklopljen putem daljinske komunikacije (internetska trgovina) potrošač može jednostrano raskinuti, ne navodeći razloge za to, u roku od 14 radnih dana, od dana kada je isporučen proizvod. Potrošač ne mora navesti razlog za raskid ugovora, ali mora Art Bottega unutar roka od 14 radnih dana obavijestiti trajnim medijem o svojoj odluci o raskidu ugovora – putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju o raskidu ugovora, poslanoj poštom na adresu: Art Bottega j.d.o.o., Art Bottega j.d.o.o. Vukovarska 13, 21 000 Split ili e-mail adresu: info@artbottega.hr. U slučaju jednostranog raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. Nakon što primimo ispravno popunjeni obrazac, obavijestit ćemo Vas o primitku izjave o raskidu na trajnom mediju, a povrat plaćenog ćemo izvršiti nakon što nam roba bude vraćena (najkasnije 7 radnih dana od dana kada ste nas obavijestili o svojoj odluci o raskidu ugovora). U ovom slučaju, potrošač je sukladno Zakonu o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Proizvodi koje potrošač vraća moraju biti u dobrom stanju, neotvoreni, nekorišteni i u originalnoj ambalaži. U suprotnom, te ukoliko se isti ne dostave u gore navedenom roku, smatra se da potrošač nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Vam nismo dužni izvršiti povrat uplaćenih sredstava u cijelosti, već se može raditi procjena umanjenja vrijednosti proizvoda. Isto tako, potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe. Izravne troškove povrata robe potrošač je obavezan snositi sam ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora.

PRAVO NA REKLAMACIJU (fizički proizvodi) Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog vidljivih nedostatka ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana dostave proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda. Vidljivi nedostatci su primjerice: pogrešna naljepnica, pogrešna ambalaža, nedostatci ambalaže – naljepnice, pogrešna boja, pogrešne dimenzije, isporuka proizvoda koji nije naručen i svi drugi nedostatci koji se mogu uočiti uobičajenim pregledom stvari. Trgovac ima pravo na reklamaciju proizvoda zbog skrivenih nedostatka (nedostatci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) ukoliko bez odgađanja, a najkasnije u roku od tri (3) kalendarska dana od dana otkrivanja nedostatka proizvoda izvrši reklamaciju nedostataka proizvoda, ako je reklamacija izvršena unutar roka propisanog Zakonom o obveznim odnosima od dana predaje proizvoda. Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke trgovac potvrđuje da je prilikom preuzimanja pošiljke izvršio njen pregled te da je pošiljka preuzeta bez vanjskih vidljivih oštećenja, te da kvantitativno i kvalitativno odgovara proizvodima navedenim na priloženom računu. Potrošač ima pravo na reklamaciju u slučaju vidljivih i/ili skrivenih nedostataka u rokovima propisanim važećim Zakonom o obveznim odnosima.

POSTUPAK REKLAMACIJE (fizički proizvodi) Korisnik mora najaviti reklamaciju kupljenih proizvoda izjavom ili obrascem za reklamacije kojeg je potrebno dostaviti poštom ili elektronskim putem na adresu: Art Bottega j.d.o.o. Vukovarska 13, 21 000 Split ili e-mail adresu: info@artbottega.hr. Korisnik je, u svim slučajevima kada vrši reklamaciju proizvoda, dužan Art Bottega proizvod koji vraća dužan vratiti kompletan, u stanju u kojem mu je dostavljen i u originalnom pakiranju. Troškove povrata proizvoda snosi korisnik, a povrat se vrši dostavom na adresu navedenoj u Obrascu za reklamaciju. Ukoliko proizvod ima nedostatak kupac ima pravo na raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili sniženje cijene. Art Bottega će, na osnovu zahtjeva za reklamaciju, korisniku vratiti sredstva na račun koji je korisnik naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod s novim u roku trideset (30) dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju. Ukoliko se nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, tada tvrtka Art Bottega točka d.o.o. nije dužna ni izvršiti povrat novca niti dostaviti zamjenski proizvod. Reklamirani proizvod bit će vraćen korisniku o njegovom trošku uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom. Ukoliko korisnik nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od osam (8) kalendarskih dana od dana očekivanog dolaska naručenog proizvoda putem obrasca za reklamaciju ili putem kontakata objavljenih na Internet stranici. Art Bottega je u tom roku dužno utvrditi što se dogodilo sa reklamiranom pošiljkom, te korisnika obavijestiti o daljnjem rješavanju reklamacije.

Reklamacije nije moguće predati putem telefona. REKLAMACIJE; POVRAT I NOVČANA NADOKNADA – ULAZNICE Jednom kupljenu ulaznicu nije moguće vratiti. Sve narudžbe i kupovine ulaznica putem Interneta su obvezujuće te ne mogu biti otkazane ili naknadno izmijenjene. U slučaju otkazivanja ili promjene rasporeda eventa ili/i u slučaju prekida eventa zbog nepredvidivih okolnosti, izdanu ulaznicu je moguće: zamijeniti ulaznicom za drugi event po izboru kupca ili prigodnim poklonom Art Bottega j.d.o.o. ili zatražiti povrat novca. Ulaznice je moguće zamijeniti isključivo komunikacijom putem služebne e-mail adrese tvrtke Art Bottega j.d.o.o., odnosno info@artbottega.hr uz predočenje ulaznice za neodržan event. Povrat novca zbog otkazivanja ili promjene rasporeda ili/i u slučaju prekida eventa zbog nepredvidivih okolnosti se vrši isključivo sredstvom plaćanja kojim je obavljena kupnja ulaznice (u slučaju plaćanja karticom na karticu kojom je kupljena ulaznica).

EU platformu za internetsko rješavanje sporova (ORS) možete pristupiti ovdje.

OSTALI UVJETI KORIŠTENJA ULAZNICA Posjetitelj događaja pristaje da kao dio publike bude sniman zvučno i slikovno bez ograničenja. Na događaj je zabranjeno unošenje opreme za snimanje zvuka i slike kao i pića, hrane, boca, limenki, oružja, pirotehničkih sredstava i bilo kojih drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost posjetitelja ili su zabranjeni od strane organizatora događaja.

Prigovori

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine br.41/14, 110/15) svaki korisnik Internet stranicu svoje nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu može iskazati prigovorom u pisanoj formi, pri čemu će tvrtka Art Bottega pisano potvrditi primitak prigovora. Prigovor možete poslati putem pošte ili elektroničke pošte na adresu: Art Bottega j.d.o.o. Vukovarska 13, 21 000 Split ili e-mail adresu: info@artbottega.hr.

Art Bottega kao prodavatelj se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti u roku 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Kako bi Art Bottega sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača potvrdio primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorio, korisnik treba navesti točne podatke za primitak istoga. Obrazac za prigovor u pisanoj formi možete preuzeti ovdje.

Dobna ograničenja

Zabranjena je prodaja, posluživanje i konzumacija alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina u svim prostorijama ili događanjima koje organizira Art Bottega.

Nadležni sud i mjerodavno pravo

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Splitu.

Mjerodavno pravo za sve Ugovore o kupoprodaji zaključene kupnjom na ovoj Internet stranici je pravo Republike Hrvatske.

Izmjena općih uvjeta

Art Bottega je ovlaštena, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih Općih uvjeta, asortiman proizvoda i usluga, druge podatke vezane uz Internet trgovinu kao i sav ostali sadržaj Internet stranice, pod uvjetom javne objave na Internet  stranici, a zbog čega su korisnici dužni prilikom svake posjete predmetne Internet stranice pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa Art Bottegu. bilo kakve odgovornosti. Za online kupovinu važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku narudžbe proizvoda.